Rzuty kondygnacyjne

Wewnątrz zaprojektowano prosty układ funkcjonalny zapewniając maksymalizację powierzchni wynajmu/sprzedaży. Zakłada się wykorzystanie istniejącej wewnętrznej klatki schodowej i wind towarowo-osobowych. Zaprojektowano korytarz zapewniający wygodne i elastyczne połączenie funkcjonalne wind, klatki schodowej, sanitariatów, jak i powierzchni komercyjnej. Na wschodniej elewacji zaprojektowano dodatkową windę i klatkę schodową z dodatkowym niezależnym wejściem do budynku zapewniającą swobodny dostęp do wszystkich kondygnacji.