Mapa dojazdu

Tychy należą do większych miast województwa Śląskiego (131 547 mieszkańców). Położone są w jego południowej części na wysokości poniżej 300 m npm., na pograniczu Kotliny Oświęcimskiej i Wyżyny Śląskiej. Miasto leży w obrębie megaregionu Karpackiego, prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym, obejmując m.in. fragment Kotliny Oświęcimskiej.

Usytuowane są przy skrzyżowaniu tras międzynarodowych Warszawa–Wiedeń (w Tychach jest to ul. Beskidzka) i krajowej Opole-Kraków (ul. Mikołowska i Oświęcimska). Miasto położone jest w odległości ok. 58 km w linii prostej na południe od portu lotniczego w Pyrzowicach i 65 km na zachód od portu lotniczego Kraków-Balice, około 30 km na północny wschód od granicy czeskiej oraz ok. 55 km na północ od granicy słowackiej. W odległości 12 km od Tych przechodzi autostrada A4.

W odległości około 25 km od Tychów znajdują się następujące pasma górskie: Beskid Śląski i Beskid Żywiecki. Odległość ok 30-45 km od niektórych beskidzkich kurortów jak np: Szczyrk, Żywiec czy Wisła oraz w odległości 38 km od największego beskidzkiego miasta – Bielska-Białej sprawia, że Tychy są dobrym miejscem wypadowym w góry, choć oczywiście nie tak dobrym jak sama Bielsko-Biała. W pogodne dni z obszaru miasta widać panoramę Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego – z największą górą całego pasma Beskidów – Babią Górą (1725 m n.p.m.) oraz na samym wschodzie horyzontu Beskidu Makowskiego.
Od południa, wschodu i zachodu miasto otaczają Lasy Pszczyńskie będące pozostałością dawnej Puszczy Pszczyńskiej, a na północ od miasta znajdują się Lasy Katowicko-Murckowskie, będące fragmentem południowej częśćci Leśnego Pasa Ochronnego GOP.
Tychy leżą w dorzeczu Wisły, w zlewni Wisła Mała.

Tychy to jeden z czołowych ośrodków administracyjnych i komercyjnych Śląska – regionu, których obecnie należy do najbardziej rozwiniętych gospodarczo w Polsce.

Duża gęstość zaludnienia na tym obszarze oraz rozbudowana sieć połączeń komunikacyjnych między poszczególnymi miastami wpływają na silne zurbanizowanie całej aglomeracji Śląskiej.

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka oraz rosnąca zamożność mieszkańców sprawiają, że rynek ten jest postrzegany jako stabilny, rozwojowy i atrakcyjny inwestycyjnie.

Tychy stanowią jedno z kluczowych miast województwa Śląskiego, które od kilku lat notuje wysoki wzrost gospodarczy.

Tychy z racji swej struktury demograficznej  jak i wskaźników gospodarczych zaliczane są do jednego z najbardziej atrakcyjnych dla kapitału zagranicznego miast województwa Śląskiego.

Tychy są usytuowane przy skrzyżowaniu trasy międzynarodowej Warszawa-Wiedeń i krajowej Opole-Kraków, w odległości 30 km od Katowic, z którymi posiadają bardzo dogodne połączenie trasą szybkiego ruchu.

Potencjalni klienci

Krótka charakterystyka Tyszan:

  • – ponad 135 tys. mieszkańców
  1. 70 tys. kobiet
  2. 65 tys. mężczyzn
  •  64,11% mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • przeciętne wynagrodzenie 2418 złotych brutto
  •  60 % mieszkańców posiada wykształcenie średnie i wyższe
  • ponad 53% gospodarstw domowych posiada samochód
  • ponad 40% mieszkańców korzysta z internetu